LS-CarE: regeneratieve technologieën voor artrose

Artrose (OA) is een pijnlijke gewrichtsaandoening waarbij kraakbeen is weggesleten. Het treft 1,5 miljoen mensen in Nederland en kost 1,3 miljard per jaar. Voor veel artrosepatiënten bestaat er momenteel geen behandeling die het ziekteproces kan vertragen of genezen. Zij kampen daarom met pijn en bewegingsbeperkingen tijdens alledaagse handelingen. In dit project, LS-CarE, willen wij hun leven verbeteren door de ontwikkeling van duurzame regeneratieve kraakbeenimplantaten. Deze levende implantaten zijn gebaseerd op revolutionaire stamcel-, bioreactor- en 3D-printtechnologie en zullen een levenslange oplossing creëren voor mensen die lijden aan artrose. Door actieve betrokkenheid van onderzoekers, industrie, artsen en patiëntenorganisaties creëert het consortium draagvlak bij zowel patiënten als artsen voor toepasbaarheid en bij industrie voor het op de markt brengen van de ontwikkelde implantaten. 

Projecten

Duurzaam kraakbeen gemaakt van humane stamcellen


Doel

Het ontwikkelen van kraakbeen weefsel met humane stamcellen zonder een immuunresponse op te wekken na het inbrengen in het lichaam van de patient.

Subdoelen
  • Er voor zorgen dat humane stamcellen tijdens het kweken hun kraakbeen identiteit behouden.
  • Een materiaal (hydrogel) maken dat een optimale omgeving creëert waarin kraakbeencellen kunnen groeien en er kraakbeen weefsel ontstaat, zonder dat er neven effecten ontstaan.
  • Er voor zorgen dat de gemaakte cellen die van een donor komen, geen immuunreactie veroorzaken in de patiënt die deze cellen ontvangt.

De opgeschaalde productie van kraakbeen-mini organen

Projectleider: Keita Ito – Technische Universiteit Eindhoven


Doel

Het ontwikkelen van een methode die snel en betrouwbaar nieuw kraakbeen (miniorganen) kan maken vanuit stamcellen die in een biomateriaal kunnen groeien tot een groter stuk kraakbeenweefsel. 

Subdoelen
  • Een methode ontwikkelen die commercieel gebruikt mag worden om grote hoeveelheden kraakbeen weefsel te produceren voor klinische toepassing.
  • Het gebruiken van 3D-bioprinting, samen met de mini-organen en een hydrogel, om kraakbeenweefsel samen te stellen in de vorm van de gewrichten van patiënten.

Nieuw kraakbeen bouwen en voorbereiden voor implantatie

Projectleider: Jos Malda – Utrecht UMC


Doel

Het bedenken en maken van duurzame kraakbeen implantatie van gewenste vorm en grootte, gemaakt van klinisch bruikbaar materiaal. 

Subdoelen
  • Het maken van grote kraakbeen structuren (10+ cm2) die de intense belasting in het lichaam kan verdragen en de gewenste anatomische structuur heeft.
  • Het implantaat behandelen met stofjes die in het lichaam de productie van kraakbeen weefsel zullen bevorderen. 

Laatste nieuws